Sierpień 2020

Finanse

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe są prywatnym oraz dobrowolnym systemem długoterminowego oszczędzania. Wchodzą one w skład tak zwanego III filaru polskiego systemu emerytalnego. Tworzy go wspólnie państwo, pracownik…