Czym jest FV proforma

FV proforma wygląda dokładnie tak samo jak zwykła faktura VAT  – musi zawierać tytuł, oznaczenie numeru oraz daty. Ponadto, tak jak normalna faktura VAT, musi posiadać oznaczony przedmiot transakcji, cenę jednostkową oraz cenę całości transakcji. Ceny podane na fakturze proforma muszą zostać oznaczone w wartości netto i brutto, ponadto należy na niej umieści wartość VAT oraz wysokość podatku VAT. W fakturze proforma, tak jak w każdej innej, należy podać strony transakcji – nadawcę oraz odbiorcę. Tak naprawdę jedyna widoczna różnica pomiędzy fakturą VAT a fakturą proforma to tytuł dokumentu, faktura proforma musi zostać opisana jako proforma.

Faktura proforma ma szerokie zastosowanie, głównie używana jest jako sposób regulacji relacji pomiędzy kontrahentami. Faktura proforma nie jest dokumentem generującym obowiązek podatkowy, w związku z czym samo jej wystawienie nie zobowiązuje wystawcy do odprowadzenia podatku dochodowego ani VAT.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*