Czym różni się przedpłata od zaliczki?

W niektórych sytuacjach dochodzi do zapłaty zaliczki albo przedpłaty za dobra, które mają być dostarczone w późniejszym terminie. Czym różnią się te pojęcia?

Zaliczka

Zaliczka to nic innego jak pewna kwota, która jest wypłacana na poczet zakupu towaru lub wykonania konkretnej usługi w przyszłości. Trzeba podkreślić, że osoby, które zapłaciły konkretną sumę pieniędzy, ale nie otrzymały produktów czy usług, mogą zgodnie z polskim prawem domagać się całkowitego zwrotu poniesionych kosztów. Trzeba podkreślić, że zaliczka tak naprawdę nie stanowi zabezpieczenia umowy, którą mogą zerwać obie strony. Nie ma tutaj także żadnych regulacji prawnych, które ustalają jej kwotę czy termin dostarczenia.

Czym charakteryzuje się przedpłata?

Warto wiedzieć, że przedpłata to kwota dostarczona dostawcy albo usługodawcy przed sfinalizowanie transakcji, ale po zawarciu umowy. Gwarantuje ona zakup lub skorzystanie z usług w konkretnym terminie. Ta forma przyjmuje charakter albo zadatku, albo zaliczki. Istotne jest, aby w umowie zawrzeć, która opcja została wybrana przez strony.