Rodzaje faktur

Wyróżniamy kilka zasadniczych rodzajów faktury. Jeden rodzaj faktury jest faktura proforma, czyli faktura przedsprzedażowa faktury taką wystawia się przed zasadniczą sprzedażą, czyli przed udokumentowaniem sprzedaży towarów lub usług. Fakturę proforma w można wystawić ręcznie bądź przez program do fakturowania w tym drugim przypadku wystawienie faktury będzie zdecydowanie prostsze.

Jednocześnie też zajmie mniej czasu. Większości przypadków zastosowanie mają faktury zasadnicze, czyli faktury sprzedaży na podstawie takich faktury dokumentuje się sprzedaż towaru bądź usługi Faktura może być z vatem lub bez VAT-u. W przypadku, gdy wystawiana jest faktura marża, fakturowanie online wygląda inaczej. Gdy wystawiamy fakturę zasadni John zastosowanie ma doliczenie stawki 23% vat-u, a w przypadku towarów objętych niższym opodatkowaniem, wystawiamy fakturę na 7 bądź też 11% VAT. Kolejnym rodzajem faktury jest faktura korekta, czyli faktura, którą wystawiamy w celu skorygowania zasadniczej faktury wystawionej błędny sposób.